Geluksproject “opdynpaad”

opdynpaad

Opdynpaad is een pilotproject dat ik in samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân en de Universiteit Twente heb uitgevoerd.

In plaats van naar klachten te kijken, heb ik gekeken naar wat mensen weer gelukkig zou kunnen maken. Een vernieuwende kijk op Zorg&Welzijn, gebaseerd op de Positieve Psychologie.

Met behulp van 1-op-1 gesprekken onderzocht ik samen met de deelnemers wat hen weer meer plezier kon geven, waar ze blij van werden en wat hun ogen weer deed twinkelen. Met een eventuele eenmalige kleine financiële ondersteuning konden zelfgekozen activiteiten uitgevoerd worden, waar men plezier aan beleefd en die ze in het beste geval weer terugbracht in de maatschappij.

Dit pilotprogramma was bedoeld voor inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân en Littenseradiel. Tot de doelgroep behoorden mensen die zich eenzaam voelden, kampten met hun gezondheid en weinig financiële armslag hadden.

Met dit programma zijn bijzonder mooie resultaten behaald. Voor meer informatie over het project en de resultaten daarvan, ben ik zowel per email als telefonisch bereikbaar.

IMG_2302

BewarenBewaren

BewarenBewaren