over mij

Mijn arbeidzame leven ben ik begonnen als marktonderzoeker, gedreven door een nieuwsgierigheid naar wat mensen beweegt.

Via het marktonderzoek pad ben ik bij toeval in de financiële dienstverlening terechtgekomen. Na 15 jaar daarin werkzaam geweest te zijn kwam ik in aanraking met Life Planning, een nieuwe manier van financieel advies. Uitgangspunt hierbij is dat geld niet langer een doel is om status en erkenning te verkrijgen, maar dat geld een middel is om dromen, passies en levensdoelen te realiseren.

Logisch resultaat was het in 2007 oprichten van Wijs & Water, waarmee ik mijn kennis, werk- en levenservaring inzet om mensen bewust te maken van de rol die geld in hun leven speelt en de invloed die dit kan hebben op de invulling van het leven. Wijs & Water staat voor wijsheid en helderheid.

“Mijn belangrijkste missie is mensen te ondersteunen om hun eigen leven te leiden vanuit bewustwording van hun mogelijkheden en verantwoordelijkheden. “

Geld speelt hierbij vaak een belangrijke rol. Of het nu om veel of weinig geld gaat.

Ik ben opgeleid aan de Academie voor Integrale Menswetenschappen en het “George Kinder Institute” in Massachusetts, USA.