werkgevers

Een medewerker die ‘lekker in zijn vel’ zit is van groot belang voor werkgevers.  Een vitale medewerker presteert op allerlei vlakken beter en is minder vaak ziek. Steeds meer bedrijven zien dat, naast aandacht voor arbeidsgerelateerde ondersteuning van hun medewerkers, ook ondersteuning op het persoonlijke vlak veel voordelen biedt voor zowel werkgever als werknemer.

Steeds meer bedrijven vinden de weg naar Wijs & Water om hen in te zetten bij de begeleiding van hun medewerkers daar waar het even nodig is. Persoonlijke kwesties die indirect van invloed zijn op het werk, maar die liever met een onafhankelijke partij besproken worden. Wijs & Water is hierin als specialist op levensvraagstukken, een onafhankelijke, vertrouwelijke partner.

Vaak heb je als werkgever al een tijdje in de gaten wanneer een werknemer niet zo lekker in zijn vel zit. Soms is de reden duidelijk, maar vaak krijg je er niet meteen de vinger op. Iemand meldt zich wat vaker ziek, is vermoeid of kortaf. In andere gevallen is er een vermoeden, bijvoorbeeld wanneer er loonbeslag is aangevraagd of wanneer iemand meer fouten in zijn werk aan het maken is.

Het “niet lekker in je vel zitten” kan met verschillende aspecten van gezondheid te maken hebben; fysieke, mentale, maar ook financiële gezondheid. Alle drie hebben met elkaar te maken en het ene aspect beïnvloedt het andere.

Voor de werknemer zelf is dit een vervelende situatie. Vaak probeert hij het zelf op te lossen en als het echt niet langer meer gaat komt men terecht bij de huisarts, een psycholoog of krijgt men ondersteuning vanuit de schuldhulpverlening.

Om dit alles niet op te laten lopen en het risico te lopen dat een werknemer voor langere tijd uitvalt is een coachtraject van Wijs & Water een goede oplossing. Bij dit coachtraject wordt er altijd gekeken naar de verschillende gezondheidsaspecten en de balans hiertussen. Gemiddeld duurt het traject zo’n 5 à 6 gesprekken. Hiervoor wordt een standaard trajecttarief afgesproken.