gemeente Súdwest-Fryslân 4e plek Brede Welvaartsindicator 2017

Economische groei is niet het enige wat de welvaart van Nederlanders bepaalt. Ook aspecten als gezondheid, inkomen, onderwijs, veiligheid, milieu en geluk zijn hiervoor van belang. De Rabobank en Universiteit Utrecht ontwikkelden de Brede Welvaartsindicator, die de invloed van al deze factoren samen meet.

Wijs & Water werd door Omrop Fryslân radio gevraagd om een toelichting te geven op de 4e plek die de gemeente Súdwest-Fryslân inneemt bij dit onderzoek.

Een korte introductie in het Fries, daarna het interview in het Nederlands. Op 41.28.

Interview Omrop Fryslân